De opbrengst van de verkoop van mijn postkaartjes en prints gaat integraal naar de verzorging van de dieren van WonderWoodLand. Dat is mijn eigen non-profit opvang voor verwaarloosde en in beslag genomen dieren.

The proceeds from the sale of my postcards and prints go entirely to the care of the animals of WonderWoodLand. That’s my own non-profit sanctuary for neglected and confiscated animals.